Contacta amb l'equip de ABC4TECH!

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, del 27 d’abril de 2016 (relatiu a la protecció i al tractament de dades personals), li comuniquem com realitzem el tractament de les seves dades ampliant més la informació del nostre avís legal (apartat 5, privacitat i protecció de dades de caràcter personal). Vostè té dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la  supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Quan sigui tècnicament possible, vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, pot enviar un correu electrònic a hola@abc4.tech

Responsable del fitxer: CONSULTORIA IGRACAST 2018, SL

Finalitat: Gestió de les sol·licituds rebudes mitjançant la nostra pàgina web per a l’enviament d’informació comercial dels nostres productes o serveis.

 

Base legitimadora:

La licitud per al tractament ve determinadapel consentiment exprés de l’afectat i l’interès legítim de la responsable. Gestió de mesures contractuals a la sol·licitud de la persona interessada, com l’enviament de pressupostos o informació addicional sobre els nostres serveis.

 

Cessió de dades:

No revelarem a tercers dades de caràcter personal referent a les persones usuàries sense el seu consentiment, excepte obligació legal o quan ho sol·liciti una autoritat competent.

 

Procedència: El mateix interessat, que té a la seva disposició a la nostra pàgina web un avís legal que conté la nostra política de protecció de dades de caràcter personal.

 Conservació: Les dades personals aquí recollides seran conservades el temps necessari per complir la finalitat de la recollida, encara que haurem de conservar certa informació durant més temps si les lleis aplicables així ho permeten o ho exigeixen. Encara que eliminem les seves dades personals, aquestes podran seguir existint en suports d’arxiu o còpia de seguretat durant un temps addicional per motius legals, fiscals o reguladors o per a fins comercials legítims i legals.